Please select your page

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Uređenje

Da bismo uspešno izveli neki projekat postoje nekoliko faza radova koje trebamo ispoštovati da ne bi kasnije dolazilo do dodatnih radova i prepravki. Predstavićemo te faze radova po redosledu kako bi trebalo da ih izvedemo:
 
- Čišćenje terena je prva faza a u nju spada sakupljanje i iznošenje bespotrebnog materijala, šuta,stare cigle,kamenja,betona,stakla kao i uklanjanje korenja, žila i panjeva. Ova faza se izvodi ručno ili mašinski u zavisnosti kako nam to teren i zahtev dozvoljava...
 
- Grubo planiranje terena ... Ova faza rada podrazumeva dovođenje postojećeg terena i zemljišta u oblik po idejnom ili projektnom rešenju. Skidanje viška zemlje , popunjavanje rupa i useka ,formiranje škarpi i drugih oblika na površini , takođe se izvodi mašinski i ručno.
 
- Sledeća faza je postavljanje raznih instalacija koje su predviđene da budu prisutne na uređenoj površini ili samo prolaze kroz nju. Elektro instalacije,vodovodne instalacije,kanalizacija , drenažni sistem i irigacioni ( navodnjavanje ) sistem treba stručno i planski isplanirati i uraditi.
 
- Popravljanje strukture i kvaliteta zemljišta se izvodi unošenjem organskih đubriva i drugih elemenata potrebnih za pravilan rast i razvoj biljaka. Fizičke osobine možemo popraviti unošenjem stajnjaka,humusa,treseta,perlita a hemijske osobine unošenjem veštačkih đubriva i elemenata azota, fosfora, kalijuma  ... kao i mikro elemenata ,kalcijuma,sumpora... Unošenjem kreča koriguje se PH vrednost zemlje. 
 
- Prenošenje projekta na teren, je faza kada na terenu obeležavamo sve osnovice staza ,objekata kao i pozicije svih građevinskih elemenata a na kraju i pozicije za sadnju biljnih vrsta svih osnovnih grupa.
 
- Fino planiranje se izvodi posle obeležavanja i podrazumeva pripremu mesta za sadnju i setvu biljaka ,unošenje dodatne količine đubriva i fine zemlje za doravnjavanje.
 
- Poslednja faza je sadnja osnovnih biljnih vrsta ,drveća,žbunja,povijuša i cveća kao i setva trave ili postavljanje travnog busena. 

 

GARDENA UMČARI

Neka Vaši snovi postanu stvarnost... Vaše zadovoljstvo je naše obećanje

Naša paleta usluga